అజ్ఞాతంలోకి సబ్బం హరి..!

0
406

“జగన్ ఎప్పటికి సీఎం కాలేడు” అన్న సబ్బం హరి ఎక్కడికి మాయమయ్యారు..? ఉత్తరాంధ్ర ఆక్టోపస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఎన్నికల తరువాత ఎటు వెళ్ళాడు?