కౌలు రైతులకు సీఎం జగన్ శుభవార్త

0
1029

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కౌలు రైతులకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ శుభవార్త. కౌలు రైతులకు రైతు భరోసా వర్తింపు