జగన్ అమిత్ షా ని కలవడం వెనుక భారీ స్కెచ్ ఇదే

0
2397

జగన్ అమిత్ షా ని కలవడం వెనుక భారీ స్కెచ్ ఇదే.. జగన్ అమిత్ షా ని కలవడంపై విశ్లేషకులు ఏమి చెబుతున్నారంటే?