జగన్ పరిపాలనకు ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు..!

0
834

జగన్ పాలనపై విరుచుకుపడ్డ నారా లోకేష్. ఆంధ్ర విత్తనాలు తెలంగాణాకి వెలుతున్నాయి. జగన్ పరిపాలనకు ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారని విమర్శలు.