తెల్లకార్డుదారులకు ఏపీ సర్కార్ శుభవార్త

0
3903

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెల్లకార్డుదారులకు శుభవార్త చెప్పేసింది