ప్రజావేదిక కూల్చివేత మొదలుపెట్టిన అధికారులు

0
521

రాష్ట్రము లోని అక్రమ కట్టడాలు కూల్చేయాలని సీఎం జగన్ ఆదేశించగానే.. ప్రజావేదిక కూల్చివేత మొదలుపెట్టిన అధికారులు