జగన్ పై అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తారా..?

0
1507

22వ తేదీన ఏపీ సీఎం జగన్ కోర్టుకి హాజరుకాకపోతే…జగన్ పై అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తారా?