మా సైనికాధికారి చనిపోయాడు ఒప్పుకున్న చైనా

0
3064

మా సైనికాధికారి చనిపోయాడు. చైనా ప్రజల్లో విమర్శలు వస్తుండడంతో ఎట్టకేలకు నిజం ఒప్పుకున్న చైనా