ఎపి సీఎస్ ఆకస్మిక బదిలీ.. జగన్ షాకింగ్ నిర్ణయం

0
435

ఎపి సీఎస్ ఆకస్మిక బదిలీ.. జగన్ షాకింగ్ నిర్ణయం