కరోనా పై పోరాటం లో శరీరంలో టి సెల్ కీలక పాత్ర

0
313

కరోనా పై పోరాటం లో శరీరంలో టి సెల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయా? పరిశోధనలో తేలింది ఏంటి?