చిత్తూరు జిల్లాలో దారుణం.. కన్న కూతుర్ని హత్య చేసిన తల్లిదండ్రులు

0
2970

చిత్తూరు జిల్లాలో దారుణం.. కన్న కూతుర్ని హత్య చేసిన తల్లిదండ్రులు