సంచలన విషయాలను వెల్లడించిన గాంధీ హాస్పిటల్ డాక్టర్

0
2437

దిశా నిందితుల శవాల రీ పోస్టుమార్టం పూర్తయ్యాక సంచలన విషయాలను వెల్లడించిన గాంధీ హాస్పిటల్ డాక్టర్