అత్తింటి వేధింపులకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ వివాహిత

0
3753

కోడలు కట్నం తేలేదని, ఆడపిల్ల పుట్టిందని చెప్పి కోడలిని చిత్ర హింసలకు గురిచేసిన అత్త, భర్తలు.. మనస్తాపంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ వివాహిత