కరోనా సమయంలో లాక్‌డౌన్ విధించి కేంద్రం తప్పు చేసిందా?

0
769

కరోనా సమయంలో లాక్‌డౌన్ విధించి కేంద్రం తప్పు చేసిందా?