ఏపీ అసెంబ్లీలో జూ. ఎన్టీఆర్ పవర్ ఫుల్ డైలాగ్

0
2398

అసెంబ్లీలో జూ. ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ చెప్పి హడల్ ఎత్తించిన రోజా.. షాక్ లో చంద్రబాబు