గన్నవరం చేరుకున్న చంద్రబాబు.. సీఎం సీఎం అంటూ ఘన స్వాగతం

0
1758

గన్నవరం చేరుకున్న చంద్రబాబు.. సీఎం సీఎం అంటూ ఘన స్వాగతం.. ప్రజా వేదిక దగ్గర భారీ భద్రత