చంద్రబాబుపై పంచులు వేసి నవ్వించిన అంబటి రాంబాబు

0
1221

అంబటి రాంబాబు చంద్రబాబుపై వేసిన పంచులుతో అసెంబ్లీ నవ్వులతో మారుమోగింది