నల్గొండ జిల్లాలో ప్రియుడు మోజులో భర్తను హతమార్చిన భార్య

0
3991

తెలంగాణాలో దారుణం.. నల్గొండ జిల్లాలో ప్రియుడు మోజులో భర్తను హతమార్చిన భార్య