వైస్ షర్మిల కొడుకుని చూస్తే దిమ్మతిరిగిపోద్ది

0
1390

వైఎస్ జయంతి రోజున వైస్ షర్మిల కొడుకుని చూస్తే దిమ్మతిరిగిపోద్ది